Bundaberg Region - Bundaberg Region
23°C Mostly Sunny Mostly Sunny