Bundaberg Region - Bundaberg Region
33°C Mostly Sunny Mostly Sunny