Bundaberg Region - Bundaberg Region
29°C Mostly Sunny Mostly Sunny