Bundaberg Region - Bundaberg Region
28°C Mostly Sunny Mostly Sunny