Bundaberg Region - Bundaberg Region
27°C Mostly Sunny Mostly Sunny