Bundaberg Region - Friendly Society Private Hospital (FSPH)
25°C Mostly Sunny Mostly Sunny

Phone: 0741530666

19-23 Bingera Street, Bundaberg QLD 4670, Australia